Psykologisk krisehjælp

Behov for akut psykologisk krisehjælp - ring 5014 1050!

At ulykkelige situationer opstår kan ikke altid forhindres. Både i privatlivet såvel som i arbejdslivet opstår situationer, som kan bringe den enkelte eller grupper ud af balance.

Med en hurtig og professionel indsats minimeres både de psykiske belastninger, perioden med ubalance samt risikoen for psykologiske følgevirkninger og sygefravær.

Formålet med krisehjælp er således tidligt, at lede den eller de berørte på vej i deres helings- og bearbejdningsproces for derved at reducerer både varighed og intensitet af krisen.

Afhængig af situationen ydes krisehjælpen der, hvor det er mest hensigtsmæssig. Det kan være hos os i Sønderborg, hos den/ de berørte eller på arbejdspladsen, når denne er involveret.

 

Arbejdspladser

Arbejdspladser har mulighed for at indgå en beredskabsaftale. Aftalen sikrer alle ansatte hurtig adgang til psykologisk hjælp, i situationer hvor der er allermest brug for det. Aftalen afregnes efter forbrug og er således uden omkostninger for arbejdspladsen i hvileperioden.

Download datablad vedr. "Akut psykologisk krisehjælp".

Ring på 5014 1050 for nærmere oplysninger.

Rusmidler


De fleste virksomheder har i dag en alkohol- og rusmiddelpolitik til at regulere personalets omgang med rusmidler i forbindelse med arbejdet. Alligevel har over en ½ mio. danskere stadig vanskeligheder med at kontrollere deres alkoholforbrug!

Trænger jeres alkohol- og misbrugspolitik til et servicetjek?

En aktiv alkohol- og misbrugspolitik indeholder mere end bare et reglsæt om adfærd omkring rusmidler. En aktiv alkohol- og misbrugspolitik er en "levende" politik, der blandt andet er kendetegenet ved, at virksomheden har uddannede nøglepersoner. Nøglepersonerne er med til tidligt at spotte og sætte ind overfor ansatte i mistrivsel med rusmidler.

Job og Trivsel har uddannet over 200 nøglepersoner på syd og sønderjyske arbejdspladser.

Download datablad vedr. "Uddannelse af Nøglepersoner".