Psykologisk krisehjælp

Behov for akut psykologisk krisehjælp - ring 5014 1050!

At ulykkelige situationer opstår kan ikke altid forhindres. Både i privatlivet såvel som i arbejdslivet opstår situationer, som kan bringe den enkelte eller grupper ud af balance.

Med en hurtig og professionel indsats minimeres både de psykiske belastninger, perioden med ubalance samt risikoen for psykologiske følgevirkninger og sygefravær.

Formålet med krisehjælp er således tidligt, at lede den eller de berørte på vej i deres helings- og bearbejdningsproces for derved at reducerer både varighed og intensitet af krisen.

Afhængig af situationen ydes krisehjælpen der, hvor det er mest hensigtsmæssig. Det kan være hos os i Sønderborg, hos den/ de berørte eller på arbejdspladsen, når denne er involveret.

 

Arbejdspladser

Arbejdspladser har mulighed for at indgå en beredskabsaftale. Aftalen sikrer alle ansatte hurtig adgang til psykologisk hjælp, i situationer hvor der er allermest brug for det. Aftalen afregnes efter forbrug og er således uden omkostninger for arbejdspladsen i hvileperioden.

Download datablad vedr. "Akut psykologisk krisehjælp".

Ring på 5014 1050 for nærmere oplysninger.

Stress


Rigtig mange danskere har prøvet det - man sover dårligt, har måske mærket trykken for brystet eller hjertebanken og er mere indadvendt end normalt. Dette kunne være tegn på begyndende eller længerevarende stress.

Stress opstår over tid når pligter, opgaver og udfordringer bliver større end de ressourcer den enkelte har til rådighed. Forestil dig, du skulle holde en liter mælk i udstrakt arm. I starten ville du sagtens kunne holde kartonen, men over tid (her minutter) ville dine kræfter slippe op, det ville begynde at gøre ondt og til sidst ville din arm give efter. Du ville sikkert mærke lidt ømhed men komme dig hurtigt.

Forestil dig nu, at det ikke var muligt for dig at give efter, måske fordi du ikke forstod at det var nødvendigt, eller ikke oplevede det som muligt. det ville give en alvorlig skade i muskulaturen. Nogenlunde sådan er det også med stress, når man ikke får bøjet af i tide. Til sidst "slipper" organismen (giver efter for presset over tid) og du mærker nu tydeligt stresssymptomerne.

Hos Job og Trivsel har vi gennem flere år specialiseret os i behandling af stressede personer, og har dertil udviklet vores eget behandlingskoncept. Succesen bag konceptet ligger blandet andet i at kombinere kendte meditative metoder med andre fysiologiske og psykologiske metoder der tilsammen effektivt understøtter organismens egen helingskraft.

 

Et behandlingsforløb indeholder altid elementer af:

  • Udredning og diagnosticering

  • Psykoedukation (undervisning om lidelsen)

  • Stressrådgivning og udfordring af uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre

  • Træning i forskellige åndedræts-, meditations- og afspændingsteknikker

  • Rådgivning om adfærdstilpasning i restitutionsfasen vedrørende arbejdslivet såvel som privatlivet

  • Individuel tilpasset restitutionsprogram bl.a. motion, meditation, massage og andre restituerende aktiviteter

  • Rådgivning om adfærdstilpasning i efterbehandlingsfasen, herunder evt. støtte ved genindslusning på jobbet

  • Tilbud om vejledning af arbejdsplads/ ledelse herunder tilbud om fyraftensmøde

 

Arbejdspladser

Vi indgår aftaler med arbejdspladser, der ønsker at tage medansvar og støtte medarbejdere som rammes af stress. Vi tilbyder først og fremmest behandling til stressramte personer, men med afsæt i de konkrete sager hjælper vi også i forhold til arbejdspladsen med vurdering af skånebehov, evt. sygemelding, genindslusning mv.

I det forebyggende perspektiv tilbyder vi at skræddersy kurser og uddannelsesforløb for mindre arbejdsgrupper, afdelinger eller hele arbejdspladser.

 

Downloads:

Datablad: Stressbehandling

Virksomhedsintern: stressvagtuddannelse

Hvad kan du selv gøre: 10 gode råd

Gå til: Mindfulness og meditationssiden