Psykologisk krisehjælp

Behov for akut psykologisk krisehjælp - ring 5014 1050!

At ulykkelige situationer opstår kan ikke altid forhindres. Både i privatlivet såvel som i arbejdslivet opstår situationer, som kan bringe den enkelte eller grupper ud af balance.

Med en hurtig og professionel indsats minimeres både de psykiske belastninger, perioden med ubalance samt risikoen for psykologiske følgevirkninger og sygefravær.

Formålet med krisehjælp er således tidligt, at lede den eller de berørte på vej i deres helings- og bearbejdningsproces for derved at reducerer både varighed og intensitet af krisen.

Afhængig af situationen ydes krisehjælpen der, hvor det er mest hensigtsmæssig. Det kan være hos os i Sønderborg, hos den/ de berørte eller på arbejdspladsen, når denne er involveret.

 

Arbejdspladser

Arbejdspladser har mulighed for at indgå en beredskabsaftale. Aftalen sikrer alle ansatte hurtig adgang til psykologisk hjælp, i situationer hvor der er allermest brug for det. Aftalen afregnes efter forbrug og er således uden omkostninger for arbejdspladsen i hvileperioden.

Download datablad vedr. "Akut psykologisk krisehjælp".

Ring på 5014 1050 for nærmere oplysninger.

Supervision


Supervision er vedligeholdelse og udvikling af den enkeltes faglige og personlige kompetencer og styrker samtidig gruppens samspil og samarbejde.

Supervision foregår, enten individuelt eller i grupper, som en 'undersøgende' samtale mellem supervisor og medarbejderen. Målet er, at medarbejderen opnår nye perspektiver og forbedrede muligheder for at håndtere sin(e) udfordring(er). 

Supervision hos Job og Trivsel er systemisk inspireret og bygger på flere års erhvervserfaring fra socialsektoren inden for bl.a. børne- og familieområdet, socialpsykiatrien, plejesektoren samt misbrugsområdet.

Se datablad her.