Psykologisk krisehjælp

Behov for akut psykologisk krisehjælp - ring 5014 1050!

At ulykkelige situationer opstår kan ikke altid forhindres. Både i privatlivet såvel som i arbejdslivet opstår situationer, som kan bringe den enkelte eller grupper ud af balance.

Med en hurtig og professionel indsats minimeres både de psykiske belastninger, perioden med ubalance samt risikoen for psykologiske følgevirkninger og sygefravær.

Formålet med krisehjælp er således tidligt, at lede den eller de berørte på vej i deres helings- og bearbejdningsproces for derved at reducerer både varighed og intensitet af krisen.

Afhængig af situationen ydes krisehjælpen der, hvor det er mest hensigtsmæssig. Det kan være hos os i Sønderborg, hos den/ de berørte eller på arbejdspladsen, når denne er involveret.

 

Arbejdspladser

Arbejdspladser har mulighed for at indgå en beredskabsaftale. Aftalen sikrer alle ansatte hurtig adgang til psykologisk hjælp, i situationer hvor der er allermest brug for det. Aftalen afregnes efter forbrug og er således uden omkostninger for arbejdspladsen i hvileperioden.

Download datablad vedr. "Akut psykologisk krisehjælp".

Ring på 5014 1050 for nærmere oplysninger.

Sygefravær


Sygdom rammer den enkelte og påvirker de nærmeste. Når sygdom yderligere medfører sygefravær rammes arbejdspladsen også. Derfor står minimering af sygefravær også højt på mange virksomheders liste over prioriterede områder.

Job og Trivsel tilbyder arbejdspladser rådgivning og sparring om initiativer, der kan forebygge og minimere sygefravær, - men vi hjælper også, når skaden er sket. Vi støtter med samtaler af både social og psykologisk karakter i forhold til sygemeldte og vejleder med henblik på at fremme hurtig og sikker tilbagevenden til arbejdspladsen.

Job og Trivsels personaler har uddannelsesmæssig baggrunde som socialrådgiver, psykolog, stressvejleder, supervisor og coach.