Psykologisk krisehjælp

Behov for akut psykologisk krisehjælp - ring 5014 1050!

At ulykkelige situationer opstår kan ikke altid forhindres. Både i privatlivet såvel som i arbejdslivet opstår situationer, som kan bringe den enkelte eller grupper ud af balance.

Med en hurtig og professionel indsats minimeres både de psykiske belastninger, perioden med ubalance samt risikoen for psykologiske følgevirkninger og sygefravær.

Formålet med krisehjælp er således tidligt, at lede den eller de berørte på vej i deres helings- og bearbejdningsproces for derved at reducerer både varighed og intensitet af krisen.

Afhængig af situationen ydes krisehjælpen der, hvor det er mest hensigtsmæssig. Det kan være hos os i Sønderborg, hos den/ de berørte eller på arbejdspladsen, når denne er involveret.

 

Arbejdspladser

Arbejdspladser har mulighed for at indgå en beredskabsaftale. Aftalen sikrer alle ansatte hurtig adgang til psykologisk hjælp, i situationer hvor der er allermest brug for det. Aftalen afregnes efter forbrug og er således uden omkostninger for arbejdspladsen i hvileperioden.

Download datablad vedr. "Akut psykologisk krisehjælp".

Ring på 5014 1050 for nærmere oplysninger.

Trivsels- termometer


Summer virksomheden af trivsel og arbejdsglæde, eller er der muggen i krogene? Uanset hvad jeres udgangspunkt er, så kan vi hjælpe. Vi har lang erfaring i at gennemføre processer, der fremmer god personaletrivsel uanset udgangspunkt.

Afhængig af situationen vil vi med med vores alsidige og veludviklede værktøjskasse finde de rette værktøjer og processer til jeres arbejdsplads.

Det kan fx være Trivselstermometeret. Når vi arbejder med Trivselstermometeret, sikrer vi en proces, der både sætter fokus på alt det der fungere godt og som skal fastholdes, og det vi kalder udviklingspunkter som kan forbedres.

Download datablad "Trivselstermometeret"