Psykologisk krisehjælp

Behov for akut psykologisk krisehjælp - ring 5014 1050!

At ulykkelige situationer opstår kan ikke altid forhindres. Både i privatlivet såvel som i arbejdslivet opstår situationer, som kan bringe den enkelte eller grupper ud af balance.

Med en hurtig og professionel indsats minimeres både de psykiske belastninger, perioden med ubalance samt risikoen for psykologiske følgevirkninger og sygefravær.

Formålet med krisehjælp er således tidligt, at lede den eller de berørte på vej i deres helings- og bearbejdningsproces for derved at reducerer både varighed og intensitet af krisen.

Afhængig af situationen ydes krisehjælpen der, hvor det er mest hensigtsmæssig. Det kan være hos os i Sønderborg, hos den/ de berørte eller på arbejdspladsen, når denne er involveret.

 

Arbejdspladser

Arbejdspladser har mulighed for at indgå en beredskabsaftale. Aftalen sikrer alle ansatte hurtig adgang til psykologisk hjælp, i situationer hvor der er allermest brug for det. Aftalen afregnes efter forbrug og er således uden omkostninger for arbejdspladsen i hvileperioden.

Download datablad vedr. "Akut psykologisk krisehjælp".

Ring på 5014 1050 for nærmere oplysninger.

Trivsels-undersøgelse


Vil I vide hvordan det står til med tilfredshed, motivation og engagement, eller er der andre forhold i det psykiske arbejdsmiljø, som I ønsker undersøgt specifikt, så er en medarbejderundersøgelse et godt sted at starte.

I fællesskab sammensætter vi en for jer relevante undersøgelse, der med vores knowhow og erfaring sikrer at blive gennemført på en valid og for alle parter tryg måde.

Den gængse undersøgelsesmetode er selvfølgelig spørgeskemaundersøgelsen. Afhængig af opgaven arbejder vi dog også med andre undersøgelsesmetoder som fx fokusgruppeinterview, observationer mf.

Vi hjælper jer fra start til slut med alt lige fra udarbejdelse af spørgsmålsæt til udsendelse og modtagelse af svar, samt den efterfølgende analyse af resultatet. Sammen gennemgår vi resultatet og finder foreslag og anbefalinger til, hvordan I kan omsætte resultaterne til konkrete handlinger og konkrete indsatser.

Lad os få en snak om, hvordan I bedst kommer i gang. Kontakt chefkonsulent Henrik Andersen på 5014 1050 eller på mail ha@jobogtrivsel.dk.