Trivsel, udvikling og motivation

Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv! Heller ikke når arbejdspladsen er en kirke eller en organisation med tilknytning til den danske folkekirke. 

Med solid erfaring i rygsækken hjælper vi kirker mf. med at forebygge konflikter, stress og sygefravær, men vi hjælper også, når skaden er sket! 

Individuel problemløsning yder vi fx i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælp hvis en medarbejder har været udsat for en voldsom hændelse eller når andre forhold står i vejen for god trivsel.

Er det samspillet og samarbejdet i hele eller dele af gruppen, der skal styrkes, tilrettelægger vi en indsats, der åbner for dialogen og den gensidige forståelse, tillid og tolerance, som er væsentlige forudsætninger for et godt og udviklende arbejdsmiljø. 

I kirken har vi, udover fokus på god personaletrivsel, også fokus på kommunitation og samspil i menighedsrådet, samt undersøgelser af kirkens udviklingspotentialer i forhold til sognet og dets borgere. 

Mød os også hos Kirkekonsulenter.dk eller download og se vores brochure Kirke i Vækst.

Ring nu på 5014 1050 og få en indledende snak i telefonen.

Stress


Rigtig mange danskere har prøvet det - man sover dårligt, har måske mærket trykken for brystet eller hjertebanken og er mere indadvendt end normalt. Dette kunne være tegn på begyndende eller længerevarende stress.

Stress opstår over tid når pligter, opgaver og udfordringer bliver større end de ressourcer den enkelte har til rådighed. Forestil dig, du skulle holde en liter mælk i udstrakt arm. I starten ville du sagtens kunne holde kartonen, men over tid (her minutter) ville dine kræfter slippe op, det ville begynde at gøre ondt og til sidst ville din arm give efter. Du ville sikkert mærke lidt ømhed men komme dig hurtigt.

Forestil dig nu, at det ikke var muligt for dig at give efter, måske fordi du ikke forstod at det var nødvendigt, eller ikke oplevede det som muligt. det ville give en alvorlig skade i muskulaturen. Nogenlunde sådan er det også med stress, når man ikke får bøjet af i tide. Til sidst "slipper" organismen (giver efter for presset over tid) og du mærker nu tydeligt stresssymptomerne.

Hos Job og Trivsel har vi gennem flere år specialiseret os i behandling af stressede personer, og har dertil udviklet vores eget behandlingskoncept. Succesen bag konceptet ligger blandet andet i at kombinere kendte meditative metoder med andre fysiologiske og psykologiske metoder der tilsammen effektivt understøtter organismens egen helingskraft.

 

Et behandlingsforløb indeholder altid elementer af:

  • Udredning og diagnosticering

  • Psykoedukation (undervisning om lidelsen)

  • Stressrådgivning og udfordring af uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre

  • Træning i forskellige åndedræts-, meditations- og afspændingsteknikker

  • Rådgivning om adfærdstilpasning i restitutionsfasen vedrørende arbejdslivet såvel som privatlivet

  • Individuel tilpasset restitutionsprogram bl.a. motion, meditation, massage og andre restituerende aktiviteter

  • Rådgivning om adfærdstilpasning i efterbehandlingsfasen, herunder evt. støtte ved genindslusning på jobbet

  • Tilbud om vejledning af arbejdsplads/ ledelse herunder tilbud om fyraftensmøde

 

Arbejdspladser

Vi indgår aftaler med arbejdspladser, der ønsker at tage medansvar og støtte medarbejdere som rammes af stress. Vi tilbyder først og fremmest behandling til stressramte personer, men med afsæt i de konkrete sager hjælper vi også i forhold til arbejdspladsen med vurdering af skånebehov, evt. sygemelding, genindslusning mv.

I det forebyggende perspektiv tilbyder vi at skræddersy kurser og uddannelsesforløb for mindre arbejdsgrupper, afdelinger eller hele arbejdspladser.

 

Downloads:

Datablad: Stressbehandling

Virksomhedsintern: stressvagtuddannelse

Hvad kan du selv gøre: 10 gode råd

Gå til: Mindfulness og meditationssiden