Trivsel, udvikling og motivation

Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv! Heller ikke når arbejdspladsen er en kirke eller en organisation med tilknytning til den danske folkekirke. 

Med solid erfaring i rygsækken hjælper vi kirker mf. med at forebygge konflikter, stress og sygefravær, men vi hjælper også, når skaden er sket! 

Individuel problemløsning yder vi fx i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælp hvis en medarbejder har været udsat for en voldsom hændelse eller når andre forhold står i vejen for god trivsel.

Er det samspillet og samarbejdet i hele eller dele af gruppen, der skal styrkes, tilrettelægger vi en indsats, der åbner for dialogen og den gensidige forståelse, tillid og tolerance, som er væsentlige forudsætninger for et godt og udviklende arbejdsmiljø. 

I kirken har vi, udover fokus på god personaletrivsel, også fokus på kommunitation og samspil i menighedsrådet, samt undersøgelser af kirkens udviklingspotentialer i forhold til sognet og dets borgere. 

Mød os også hos Kirkekonsulenter.dk eller download og se vores brochure Kirke i Vækst.

Ring nu på 5014 1050 og få en indledende snak i telefonen.

Trivsels- termometer


Summer virksomheden af trivsel og arbejdsglæde, eller er der muggen i krogene? Uanset hvad jeres udgangspunkt er, så kan vi hjælpe. Vi har lang erfaring i at gennemføre processer, der fremmer god personaletrivsel uanset udgangspunkt.

Afhængig af situationen vil vi med med vores alsidige og veludviklede værktøjskasse finde de rette værktøjer og processer til jeres arbejdsplads.

Det kan fx være Trivselstermometeret. Når vi arbejder med Trivselstermometeret, sikrer vi en proces, der både sætter fokus på alt det der fungere godt og som skal fastholdes, og det vi kalder udviklingspunkter som kan forbedres.

Download datablad "Trivselstermometeret"