Trivsel, udvikling og motivation

Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv! Heller ikke når arbejdspladsen er en kirke eller en organisation med tilknytning til den danske folkekirke. 

Med solid erfaring i rygsækken hjælper vi kirker mf. med at forebygge konflikter, stress og sygefravær, men vi hjælper også, når skaden er sket! 

Individuel problemløsning yder vi fx i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælp hvis en medarbejder har været udsat for en voldsom hændelse eller når andre forhold står i vejen for god trivsel.

Er det samspillet og samarbejdet i hele eller dele af gruppen, der skal styrkes, tilrettelægger vi en indsats, der åbner for dialogen og den gensidige forståelse, tillid og tolerance, som er væsentlige forudsætninger for et godt og udviklende arbejdsmiljø. 

I kirken har vi, udover fokus på god personaletrivsel, også fokus på kommunitation og samspil i menighedsrådet, samt undersøgelser af kirkens udviklingspotentialer i forhold til sognet og dets borgere. 

Mød os også hos Kirkekonsulenter.dk eller download og se vores brochure Kirke i Vækst.

Ring nu på 5014 1050 og få en indledende snak i telefonen.

Trivsels-undersøgelse


Vil I vide hvordan det står til med tilfredshed, motivation og engagement, eller er der andre forhold i det psykiske arbejdsmiljø, som I ønsker undersøgt specifikt, så er en medarbejderundersøgelse et godt sted at starte.

I fællesskab sammensætter vi en for jer relevante undersøgelse, der med vores knowhow og erfaring sikrer at blive gennemført på en valid og for alle parter tryg måde.

Den gængse undersøgelsesmetode er selvfølgelig spørgeskemaundersøgelsen. Afhængig af opgaven arbejder vi dog også med andre undersøgelsesmetoder som fx fokusgruppeinterview, observationer mf.

Vi hjælper jer fra start til slut med alt lige fra udarbejdelse af spørgsmålsæt til udsendelse og modtagelse af svar, samt den efterfølgende analyse af resultatet. Sammen gennemgår vi resultatet og finder foreslag og anbefalinger til, hvordan I kan omsætte resultaterne til konkrete handlinger og konkrete indsatser.

Lad os få en snak om, hvordan I bedst kommer i gang. Kontakt chefkonsulent Henrik Andersen på 5014 1050 eller på mail ha@jobogtrivsel.dk.