Trivsel, udvikling og motivation

Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Heller ikke når arbejdspladsen er en kirke eller organisation med et socialt sigte. 

Med solid erfaring i rygsækken hjælper vi kirker og sociale arbejdspladser med at forebygge konflikter, stress og højt sygefravær, men vi hjælper også, når skaden er sket! 

Individuel problemløsning yder vi for eksempel i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælp hvis en medarbejder har været udsat for en voldsom hændelse eller når andre forhold står i vejen for den individuelle trivsel.

Er det samspillet og samarbejdet i hele eller dele af gruppen, der skal styrkes, tilrettelægger vi en indsats, der åbner for dialogen og den gensidige forståelse, tillid og tolerance, som er væsentlige forudsætninger for et godt og udviklende arbejdsmiljø. 

Hos folkekirken har vi, udover fokus på god personaletrivsel, også fokus på kommunitation og samspil i menighedsrådet, samt undersøgelser af kirkens udviklingspotentialer i forhold til sognet og borgerne. 

Mød os også hos Kirkekonsulenter.dk eller download og se vores brochure Kirke i Vækst.

Ring nu på 5014 1050 og få en indledende snak i telefonen.

Mindfullness


Videnskabelige undersøgelser lavet på baggrund af TM (Transcendental Meditation) og Mindfulness påviser helseskabende virkning på organismen. Positive effekter kan dokumenteres på områder som: søvn, nervøsitet, aggression, angst, innovation og kreativitet, empati, hukommelse, akademisk performance mf.

Ved træning med disse teknikker styrkes organismens evne til restitution, og vil være med til at sikre dig mentalt overskud og klarhed i hjernen.

Hør eller download gratis vores meditationer, - og tak om du vil "Like" eller "Dele" os på Facebook nederst på siden. Derved hjælper du også andre til et mere balanceret liv.