Trivsel, udvikling og motivation

Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Heller ikke når arbejdspladsen er en kirke eller organisation med et socialt sigte. 

Med solid erfaring i rygsækken hjælper vi kirker og sociale arbejdspladser med at forebygge konflikter, stress og højt sygefravær, men vi hjælper også, når skaden er sket! 

Individuel problemløsning yder vi for eksempel i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælp hvis en medarbejder har været udsat for en voldsom hændelse eller når andre forhold står i vejen for den individuelle trivsel.

Er det samspillet og samarbejdet i hele eller dele af gruppen, der skal styrkes, tilrettelægger vi en indsats, der åbner for dialogen og den gensidige forståelse, tillid og tolerance, som er væsentlige forudsætninger for et godt og udviklende arbejdsmiljø. 

Hos folkekirken har vi, udover fokus på god personaletrivsel, også fokus på kommunitation og samspil i menighedsrådet, samt undersøgelser af kirkens udviklingspotentialer i forhold til sognet og borgerne. 

Mød os også hos Kirkekonsulenter.dk eller download og se vores brochure Kirke i Vækst.

Ring nu på 5014 1050 og få en indledende snak i telefonen.

Netværk


Gennem sparring i netværksgruppen udvikles både fagligheden og den enkelte medarbejder. Netværket er være med til at give nye perspektiver og konkrete ideer til at løse daglige udfordringer.

Ved at deltage i et af vores netværk, får du kompetent erhvervsrelateret sparring med deltagere fra andre virksomheder i området. Det giver mulighed for videndeling, erfaringsudveksling og opbygning af personlige relationer.

Download datablade inden for "Human Resources"
Download datablade inden for "Erfarne ledere"
Download datablade inden for "Nye Ledere
Download datablade inden for "Arbejdsmiljørepræsentanter"