Trivsel, udvikling og motivation

Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Heller ikke når arbejdspladsen er en kirke eller organisation med et socialt sigte. 

Med solid erfaring i rygsækken hjælper vi kirker og sociale arbejdspladser med at forebygge konflikter, stress og højt sygefravær, men vi hjælper også, når skaden er sket! 

Individuel problemløsning yder vi for eksempel i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælp hvis en medarbejder har været udsat for en voldsom hændelse eller når andre forhold står i vejen for den individuelle trivsel.

Er det samspillet og samarbejdet i hele eller dele af gruppen, der skal styrkes, tilrettelægger vi en indsats, der åbner for dialogen og den gensidige forståelse, tillid og tolerance, som er væsentlige forudsætninger for et godt og udviklende arbejdsmiljø. 

Hos folkekirken har vi, udover fokus på god personaletrivsel, også fokus på kommunitation og samspil i menighedsrådet, samt undersøgelser af kirkens udviklingspotentialer i forhold til sognet og borgerne. 

Mød os også hos Kirkekonsulenter.dk eller download og se vores brochure Kirke i Vækst.

Ring nu på 5014 1050 og få en indledende snak i telefonen.

Psykologisk rådgivning


Alle mennesker kommer i livet ud for svære perioder eller hændelser, hvor professionel hjælp kan være hensigtsmæssig eller nødvendig for at genfinde fodfæstet.

Uanset om vanskelighederne skyldes forhold i arbejdslivet eller i privatlivet påvirkes den enkeltes trivsel og velbefindende.

Med professionel rådgivning og terapi reduceres de psykiske følger af vanskelighederne og perioden med ubalance, samt risikoen for psykologiske mén og sygefravær minimeres.

Målet med rådgivning og terapi er således, at bearbejde og forløse problemstillingerne for derved at reducere både intensitet og varighed af den smertelige tilstand.

 

Arbejdspladser

Arbejdspladser har mulighed for at indgå en beredskabsaftale. Aftalen sikrer alle ansatte hurtig adgang til psykologisk hjælp, i situationer hvor der er allermest brug for det. Aftalen afregnes efter forbrug og er således uden omkostninger for arbejdspladsen i hvileperioden.

Download datablad vedr. "Psykologisk rådgivning".