Trivsel, udvikling og motivation

Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Heller ikke når arbejdspladsen er en kirke eller organisation med et socialt sigte. 

Med solid erfaring i rygsækken hjælper vi kirker og sociale arbejdspladser med at forebygge konflikter, stress og højt sygefravær, men vi hjælper også, når skaden er sket! 

Individuel problemløsning yder vi for eksempel i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælp hvis en medarbejder har været udsat for en voldsom hændelse eller når andre forhold står i vejen for den individuelle trivsel.

Er det samspillet og samarbejdet i hele eller dele af gruppen, der skal styrkes, tilrettelægger vi en indsats, der åbner for dialogen og den gensidige forståelse, tillid og tolerance, som er væsentlige forudsætninger for et godt og udviklende arbejdsmiljø. 

Hos folkekirken har vi, udover fokus på god personaletrivsel, også fokus på kommunitation og samspil i menighedsrådet, samt undersøgelser af kirkens udviklingspotentialer i forhold til sognet og borgerne. 

Mød os også hos Kirkekonsulenter.dk eller download og se vores brochure Kirke i Vækst.

Ring nu på 5014 1050 og få en indledende snak i telefonen.

Rusmidler


De fleste virksomheder har i dag en alkohol- og rusmiddelpolitik til at regulere personalets omgang med rusmidler i forbindelse med arbejdet. Alligevel har over en ½ mio. danskere stadig vanskeligheder med at kontrollere deres alkoholforbrug!

Trænger jeres alkohol- og misbrugspolitik til et servicetjek?

En aktiv alkohol- og misbrugspolitik indeholder mere end bare et reglsæt om adfærd omkring rusmidler. En aktiv alkohol- og misbrugspolitik er en "levende" politik, der blandt andet er kendetegenet ved, at virksomheden har uddannede nøglepersoner. Nøglepersonerne er med til tidligt at spotte og sætte ind overfor ansatte i mistrivsel med rusmidler.

Job og Trivsel har uddannet over 200 nøglepersoner på syd og sønderjyske arbejdspladser.

Download datablad vedr. "Uddannelse af Nøglepersoner".