Trivsel, udvikling og motivation

Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Heller ikke når arbejdspladsen er en kirke eller organisation med et socialt sigte. 

Med solid erfaring i rygsækken hjælper vi kirker og sociale arbejdspladser med at forebygge konflikter, stress og højt sygefravær, men vi hjælper også, når skaden er sket! 

Individuel problemløsning yder vi for eksempel i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælp hvis en medarbejder har været udsat for en voldsom hændelse eller når andre forhold står i vejen for den individuelle trivsel.

Er det samspillet og samarbejdet i hele eller dele af gruppen, der skal styrkes, tilrettelægger vi en indsats, der åbner for dialogen og den gensidige forståelse, tillid og tolerance, som er væsentlige forudsætninger for et godt og udviklende arbejdsmiljø. 

Hos folkekirken har vi, udover fokus på god personaletrivsel, også fokus på kommunitation og samspil i menighedsrådet, samt undersøgelser af kirkens udviklingspotentialer i forhold til sognet og borgerne. 

Mød os også hos Kirkekonsulenter.dk eller download og se vores brochure Kirke i Vækst.

Ring nu på 7312 4190 og få en indledende snak i telefonen.

Supervision


Supervision er vedligeholdelse og udvikling af den enkeltes faglige og personlige kompetencer og styrker samtidig gruppens samspil og samarbejde.

Supervision foregår, enten individuelt eller i grupper, som en 'undersøgende' samtale mellem supervisor og medarbejderen. Målet er, at medarbejderen opnår nye perspektiver og forbedrede muligheder for at håndtere sin(e) udfordring(er). 

Supervision hos Job og Trivsel er systemisk inspireret og bygger på flere års erhvervserfaring fra socialsektoren inden for bl.a. børne- og familieområdet, socialpsykiatrien, plejesektoren samt misbrugsområdet.

Se datablad her.