Trivsel, udvikling og motivation

Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Heller ikke når arbejdspladsen er en kirke eller organisation med et socialt sigte. 

Med solid erfaring i rygsækken hjælper vi kirker og sociale arbejdspladser med at forebygge konflikter, stress og højt sygefravær, men vi hjælper også, når skaden er sket! 

Individuel problemløsning yder vi for eksempel i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælp hvis en medarbejder har været udsat for en voldsom hændelse eller når andre forhold står i vejen for den individuelle trivsel.

Er det samspillet og samarbejdet i hele eller dele af gruppen, der skal styrkes, tilrettelægger vi en indsats, der åbner for dialogen og den gensidige forståelse, tillid og tolerance, som er væsentlige forudsætninger for et godt og udviklende arbejdsmiljø. 

Hos folkekirken har vi, udover fokus på god personaletrivsel, også fokus på kommunitation og samspil i menighedsrådet, samt undersøgelser af kirkens udviklingspotentialer i forhold til sognet og borgerne. 

Mød os også hos Kirkekonsulenter.dk eller download og se vores brochure Kirke i Vækst.

Ring nu på 5014 1050 og få en indledende snak i telefonen.

Sygefravær


Sygdom rammer den enkelte og påvirker de nærmeste. Når sygdom yderligere medfører sygefravær rammes arbejdspladsen også. Derfor står minimering af sygefravær også højt på mange virksomheders liste over prioriterede områder.

Job og Trivsel tilbyder arbejdspladser rådgivning og sparring om initiativer, der kan forebygge og minimere sygefravær, - men vi hjælper også, når skaden er sket. Vi støtter med samtaler af både social og psykologisk karakter i forhold til sygemeldte og vejleder med henblik på at fremme hurtig og sikker tilbagevenden til arbejdspladsen.

Job og Trivsels personaler har uddannelsesmæssig baggrunde som socialrådgiver, psykolog, stressvejleder, supervisor og coach.