Trivsel, udvikling og motivation

Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Heller ikke når arbejdspladsen er en kirke eller organisation med et socialt sigte. 

Med solid erfaring i rygsækken hjælper vi kirker og sociale arbejdspladser med at forebygge konflikter, stress og højt sygefravær, men vi hjælper også, når skaden er sket! 

Individuel problemløsning yder vi for eksempel i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælp hvis en medarbejder har været udsat for en voldsom hændelse eller når andre forhold står i vejen for den individuelle trivsel.

Er det samspillet og samarbejdet i hele eller dele af gruppen, der skal styrkes, tilrettelægger vi en indsats, der åbner for dialogen og den gensidige forståelse, tillid og tolerance, som er væsentlige forudsætninger for et godt og udviklende arbejdsmiljø. 

Hos folkekirken har vi, udover fokus på god personaletrivsel, også fokus på kommunitation og samspil i menighedsrådet, samt undersøgelser af kirkens udviklingspotentialer i forhold til sognet og borgerne. 

Mød os også hos Kirkekonsulenter.dk eller download og se vores brochure Kirke i Vækst.

Ring nu på 5014 1050 og få en indledende snak i telefonen.

TIME OUT - TUNE IN


Har du gennem nogen tid været presset af hverdagens stress og jag, eller trænger du bare til ro og afslapning og inspiration til hvordan hvor din personlige trivsel styrkes både på kort og lang sigt - så læs videre her.

Vi tilbyder mulighed for at deltage i et særligt tilrettelagt stressforebyggende ophold på Hotel Vejlefjord - og der er gjort mulighed for at du kan tage din partner med.

Konceptet har vi kaldt TIME OUT - TUNE IN. Dette dækker over muligheden for over to dage, både at trække stikket ud og restituere og samtidig få viden og redskaber til at håndtere og forebygge stress i hverdagen på jobbet og i privatlivet.

Se TIME OUT - TUNE IN brochure her.