Aktuelt

Personale fik et Åndehul


Skovbakkehjemmet i Odder valgte, at sætte fokus på virksomhedens Sociale Kapital med et initiativ der styrkede personalets indbyrdes relationer og kommunikation, og samtidig tilbød den enkelte et forum for personlig og faglig vækst. 

Job og Trivsel blev tilknyttet projektet som eksternt konsulentfirma med ekspertise indenfor samspil, samarbejde og motivation. Indsatsens omdrejningspunkt blev en møderække.

Der blev gennemført 4 dialogmøder på tværs af organisationen, efterfuldt af 8 dialogmøder i de enkelte faggrupper. Møderne, som blev døbt Åndehullet, var ledelsesfrie dialogmøder. For procesledelsen på møderne stod Job og Trivsel.

I Åndehullerne, som hver blev udgjort af 10 medarbejdere, en processtyrer og en dialogmetode, var det personalet selv der stod for hvilke temaer der skulle drøftes. Der var frit spil til at byde ind, med det der lige fyldte for den enkelte - både arbejdsmæssigt og privat. Således blev der både drøftet faglige og personlige problemstillinger og udfordringer. Resultatet blev, at man både havde fået forholdt sig til en række faglige spørgsmål og samtidig var kommet hinanden meget nærmere som kollegaer.

Projektet er en succes og Skovbakkehjemmet har besluttet at implementerer metoden i deres daglige drift af plejehjemmet. Undervejs i projektet blev der også uddannet interne kommunikationsagenter som løbende assisterede i Åndehullerne og som nu har overtaget procesledelsen. Metoden i disse Åndehuller kan anvendes på alle typer af arbejdspladser hvor man ønsker at styrke personaltets kommunikation, samspil og relation.

Yderligere information om etablering af Åndehuller kan fås ved henvendelse til Henrik Andersen hos Job og Trivsel.