Aktuelt

Social Kapital

Arbejdsmiljø og kerneydelse er i fokus, når vi arbejder med arbejdspladsens Sociale Kapital.


Undersøgelser og erfaringer peger på at der er sammenhæng mellem virksomhedes sociale kapital på den ene side og dens produktivitet, kvalitet og samarbejdsklima på den anden.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har netop udgivet en ny rapport, der peger på, at der er sammenhæng mellem arbejdspladsens produktionsmæssige resultater og medarbejdernes helbred og trivsel på den eneside og virksomhedens sociale kapital på den anden side.

Social Kapital handler om, de ekstra fordele vi opnår ved at arbejde sammen, men der er forskel i graden af disse fordele. I den enkelte virksomhed dækker begrebet over en kombina­tion af:

 

 

·         Tillid
·         Retfærdighed
·         Samarbejdsevner


Virksomhedens sociale kapital sammenhæng med sygefravær, arbejdsklima samt produktivitet og kvalitet i produktionen.

Det er muligt at måle den sociale kapital for en virksom eller en afdeling. Målingen identificerer styrker og svagheder i den sociale kapital og kan således være udgangspunkt for sammenligning af afdelinger og tilrettelæggelse målrettede indsatser eller mv.

For yderligere information om hvordan I kan måle og udnytte viden om social kapital kontakt Job og Trivsel på 7312 4190 og få yderligere oplysninger.