Aktuelt

Stress og meditation


Når mennesker rammes af stress, svækkes den "akademiske" del af hjernen. Det betyder, at det går ud over funktioner som overblik, koncentration, hukommelse, omtanke og problemløsning. Den ”overophedede” hjerne arbejder for fuld kraft, - men kun med begrænset effekt.

Billedligt talt virker det på samme måde som motoren i en bil der kører på fulde omdrejninger, men koblingen er slidt og fremdriften derfor lav. Det betyder nedsat trivsel, dårlig problemløsning, ringe beslutningsevne, kortluntethed og lav effektivitet, hvilket kan føre til belastningssygdomme og sygefravær.

Stress påvirker den enkelte men også familielivet og det psykosociale arbejdsmiljø berøres. Stress er således forbundet med både trivselsmæssige og økonomiske omkostninger for den enkelte, familien og for virksomheden. Derfor er forebyggelse en god investering.

Et hyppigt spørgsmål fra stressede klienter er: ”Hvordan kan jeg få ro i hovedet? Tankerne springer rundt og det er ikke mig, der bestemmer, hvad der kommer”. Det kaldes populært for ”monkeymind i højt gear”.

En nødvendig, forudsætning for at få ro i hovedet er, at få ro i følehjernen. Når der bliver ro i følehjernen skabes frirum eller der bliver energi til at bruge den rationelle del af hjernen. Hertil er vejrtræknings -, afspændings- og meditative øvelser velegnet. Videnskabelige undersøgelser lavet på baggrund af TM (transcendental meditation) og Mindfulnessmeditationer (de mest undersøgte meditationsmetoder i vesten) viser flere dokumenterede positive effekter*:

 • Hæmmer søvnløshed, nervøsitet, panikfølelser, fobier
 • Minimerer aggression, nervøsitet og nedsætter mængden af beroligende medicin
 • Beroliger sindet og eliminerer angst
 • Forbedret innovation og kreativitet
 • Giver bedre indlevelsesevne, bedre empati og hurtigere reaktionsevne
 • Forbedrer koncentrationsevnen, indlæringsevnerne, kort- og langtidshukommelse og giver bedre akademisk performance
 • Skaber større bevidsthed
 • Klarhed i bevidstheden
 • Følelsesmæssig balance / ligevægt
 • Tankekontrol og evnen til at reducere negative og aggressive tanker
 • Følelsesmæssig intelligens - større evne til at føle kærlighed, medfølelse og glæde**
 • Motivation og moralsk modenhed

 

Sammen med kognitiv terapi har jeg i min kliniske praksis anvendt disse metoder med succes overfor mennesker med f.eks.:

 • Stress
 • Angst
 • Fobier
 • Kriser
 • Eksamensangst
 • Nervøsitet og bekymringsbelastet
 • Lette til moderate depressioner
 • Kortluntethed, lav irritationstærskel

 

* Walsh, Roger; Shapiro, Shauna L. ”The meeting of meditative disciplines and western psychology, page: 228,236ff. American Psychologist, Vol 61(3), Apr 2006, 227-239., utålmodighed. 

** hjernescanninger af mediterende viser større blodtilførsel til den akademiske hjerne og til belønningscenteret (opleves som glæde).

 

Kurt Kørner, aut. psykolog, Job og Trivsel.