Trivsel, udvikling og motivation

Der er både god bundlinje, godt lederskab og sund fornuft i at arbejde med udvikling, trivsel og motivation som del af arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats.

Hos Job og Trivsel har vi solid erfaring i at arbejde med alle former for problemstillinger og udfordringer, der vedrør det psykiske arbejdsmiljø.

Vi hjælper for eksempel med at forebygge konflikter, stress og højt sygefravær, men vi hjælper også når skaden er sket!

Individuel problemløsning yder vi fx i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælphvis en medarbejder harværet udsat for en voldsom hændelse eller hvis andre forhold står i vejen for den individuelle trivsel.

Er det samspillet og samarbejdet i hele eller dele af gruppen der trænger til at blive styrket tilrettelægger vi en indsats, der åbner op for dialogen og den gensidige forståelse, tillid og tolerence, der er væsentlige forudsætninger for et godt og givtigt psykisk arbejdsmiljø.

 

Ring nu på 5014 1050 og få en indledende snak i telefonen.

Netværk


Gennem sparring i netværksgruppen udvikles både fagligheden og den enkelte medarbejder. Netværket er være med til at give nye perspektiver og konkrete ideer til at løse daglige udfordringer.

Ved at deltage i et af vores netværk, får du kompetent erhvervsrelateret sparring med deltagere fra andre virksomheder i området. Det giver mulighed for videndeling, erfaringsudveksling og opbygning af personlige relationer.

Download datablade inden for "Human Resources"
Download datablade inden for "Erfarne ledere"
Download datablade inden for "Nye Ledere
Download datablade inden for "Arbejdsmiljørepræsentanter"