Trivsel, udvikling og motivation

Der er både god bundlinje, godt lederskab og sund fornuft i at arbejde med udvikling, trivsel og motivation som del af arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats.

Hos Job og Trivsel har vi solid erfaring i at arbejde med alle former for problemstillinger og udfordringer, der vedrør det psykiske arbejdsmiljø.

Vi hjælper for eksempel med at forebygge konflikter, stress og højt sygefravær, men vi hjælper også når skaden er sket!

Individuel problemløsning yder vi fx i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælphvis en medarbejder harværet udsat for en voldsom hændelse eller hvis andre forhold står i vejen for den individuelle trivsel.

Er det samspillet og samarbejdet i hele eller dele af gruppen der trænger til at blive styrket tilrettelægger vi en indsats, der åbner op for dialogen og den gensidige forståelse, tillid og tolerence, der er væsentlige forudsætninger for et godt og givtigt psykisk arbejdsmiljø.

 

Ring nu på 5014 1050 og få en indledende snak i telefonen.

Psykologisk rådgivning


Alle mennesker kommer i livet ud for svære perioder eller hændelser, hvor professionel hjælp kan være hensigtsmæssig eller nødvendig for at genfinde fodfæstet.

Uanset om vanskelighederne skyldes forhold i arbejdslivet eller i privatlivet påvirkes den enkeltes trivsel og velbefindende.

Med professionel rådgivning og terapi reduceres de psykiske følger af vanskelighederne og perioden med ubalance, samt risikoen for psykologiske mén og sygefravær minimeres.

Målet med rådgivning og terapi er således, at bearbejde og forløse problemstillingerne for derved at reducere både intensitet og varighed af den smertelige tilstand.

 

Arbejdspladser

Arbejdspladser har mulighed for at indgå en beredskabsaftale. Aftalen sikrer alle ansatte hurtig adgang til psykologisk hjælp, i situationer hvor der er allermest brug for det. Aftalen afregnes efter forbrug og er således uden omkostninger for arbejdspladsen i hvileperioden.

Download datablad vedr. "Psykologisk rådgivning".