Trivsel, udvikling og motivation

Der er både god bundlinje, godt lederskab og sund fornuft i at arbejde med udvikling, trivsel og motivation som del af arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats.

Hos Job og Trivsel har vi solid erfaring i at arbejde med alle former for problemstillinger og udfordringer, der vedrør det psykiske arbejdsmiljø.

Vi hjælper for eksempel med at forebygge konflikter, stress og højt sygefravær, men vi hjælper også når skaden er sket!

Individuel problemløsning yder vi fx i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælphvis en medarbejder harværet udsat for en voldsom hændelse eller hvis andre forhold står i vejen for den individuelle trivsel.

Er det samspillet og samarbejdet i hele eller dele af gruppen der trænger til at blive styrket tilrettelægger vi en indsats, der åbner op for dialogen og den gensidige forståelse, tillid og tolerence, der er væsentlige forudsætninger for et godt og givtigt psykisk arbejdsmiljø.

 

Ring nu på 5014 1050 og få en indledende snak i telefonen.

Sygefravær


Sygdom rammer den enkelte og påvirker de nærmeste. Når sygdom yderligere medfører sygefravær rammes arbejdspladsen også. Derfor står minimering af sygefravær også højt på mange virksomheders liste over prioriterede områder.

Job og Trivsel tilbyder arbejdspladser rådgivning og sparring om initiativer, der kan forebygge og minimere sygefravær, - men vi hjælper også, når skaden er sket. Vi støtter med samtaler af både social og psykologisk karakter i forhold til sygemeldte og vejleder med henblik på at fremme hurtig og sikker tilbagevenden til arbejdspladsen.

Job og Trivsels personaler har uddannelsesmæssig baggrunde som socialrådgiver, psykolog, stressvejleder, supervisor og coach.