Trivsel, udvikling og motivation

Der er både god bundlinje, godt lederskab og sund fornuft i at arbejde med udvikling, trivsel og motivation som del af arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats.

Hos Job og Trivsel har vi solid erfaring i at arbejde med alle former for problemstillinger og udfordringer, der vedrør det psykiske arbejdsmiljø.

Vi hjælper for eksempel med at forebygge konflikter, stress og højt sygefravær, men vi hjælper også når skaden er sket!

Individuel problemløsning yder vi fx i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælphvis en medarbejder harværet udsat for en voldsom hændelse eller hvis andre forhold står i vejen for den individuelle trivsel.

Er det samspillet og samarbejdet i hele eller dele af gruppen der trænger til at blive styrket tilrettelægger vi en indsats, der åbner op for dialogen og den gensidige forståelse, tillid og tolerence, der er væsentlige forudsætninger for et godt og givtigt psykisk arbejdsmiljø.

 

Ring nu på 5014 1050 og få en indledende snak i telefonen.

Trivsels-undersøgelse


Vil I vide hvordan det står til med tilfredshed, motivation og engagement, eller er der andre forhold i det psykiske arbejdsmiljø, som I ønsker undersøgt specifikt, så er en medarbejderundersøgelse et godt sted at starte.

I fællesskab sammensætter vi en for jer relevante undersøgelse, der med vores knowhow og erfaring sikrer at blive gennemført på en valid og for alle parter tryg måde.

Den gængse undersøgelsesmetode er selvfølgelig spørgeskemaundersøgelsen. Afhængig af opgaven arbejder vi dog også med andre undersøgelsesmetoder som fx fokusgruppeinterview, observationer mf.

Vi hjælper jer fra start til slut med alt lige fra udarbejdelse af spørgsmålsæt til udsendelse og modtagelse af svar, samt den efterfølgende analyse af resultatet. Sammen gennemgår vi resultatet og finder foreslag og anbefalinger til, hvordan I kan omsætte resultaterne til konkrete handlinger og konkrete indsatser.

Lad os få en snak om, hvordan I bedst kommer i gang. Kontakt chefkonsulent Henrik Andersen på 5014 1050 eller på mail ha@jobogtrivsel.dk.