Udvalgte referencer og udtalelser

Vi er stolte af vores arbejde og vil gerne fortælle om det, men det er endnu bedre, når vores kunder selv fortæller om deres oplevelse!

 

...  var blevet for store trods skånehensyn inden for rammen af fleksjobordningen. Gennem længere tid havde en indre erkendelsesproces stået på - men hvornår kan man ikke mere, og hvornår og hvordan siger man stop?

Det var svært nok, at skulle erkende situationen med sig selv, men det næste ville så være også overfor familien, kommunen og øvrige omgivelser, at skulle "bekende kulør". Hvad ville de tænke, og hvad ville der komme til at ske?

Gennem en veninde blev jeg opmærksom på muligheden for at søge hjælp hos Job og Trivsel. Der blev i alt gennemført 2 samtaler som hjalp mig meget med min egen erkendelse og forberedte mig på mødet med min sagsbehandler i kommunen. Tak!

En glad anonym (:

 

Luk

...Som konsekvens af den økonomiske krise var Sauer-Danfoss tvunget ud i masse- fyringer i flere omgange. I samarbejde med Jobcentret i Sønderborg og fagforeningen 3F besluttede man, at gennemføre en temadag for sygemeldte fyrede medarbejdere.

Idet Job og Trivsel tidligere havde bistået Sauer-Danfoss omkring fyrede medarbejdere, som havde fået psykologiske vanskeligheder i forbindelse med deres fyring, blev Job og Trivsel inviteret til at forestå procesledelsen af denne temadag.

Dagen blev afholdt i 3F lokaler i Guderup som en informations- og udviklingsdag for afskedigede sygemeldte medarbejdere. Deltagerne blev ledt gennem dagen, hvor de både fik lejlighed til at bearbejde deres fustrationer, men også fik information om deres fremadrettede muligheder både hos Sauer-Danfoss, Jobcenter Sønderborg og 3F.

 

Luk

...Forløbet har indeholdt både fælles undervisning samt løbende supervision af kirkens ansatte.

Samarbejdet med Henrik Andersen har øget alles bevidsthed om det gode arbejdsmiljø, og hvorledes vi alle tager medansvar for at forebygge stress i en travl hverdag.

Vi har oplevet stor kompetence indenfor området, hvorpå vi varmt kan anbefale Henrik Andersen.

På vegne af Gellerup Kirke
Kontaktperson Camilla Peulecke

 


Jeg må sige for min egen del, at jeg håber inderligt, at vi genoptager samarbejdet med dig på et tidspunkt, for du er med til at åbne et særligt rum.

Min subjektive oplevelse er, at vi som medarbejdere i Gellerup kirke ikke kan lade være med at blive påvirkede (på godt og ondt) af den omskiftelighed og skrøbelighed, som på en særlig måde hører med til livet i Gellerup som område.

Og vi bærer selvfølgelig også hver vores skrøbelighed med os.
Så det har været rigtig godt for os at have det rum, hvor der er plads til vores skrøbelighed, tænker jeg.
Tak for at du med din faglighed og personlighed har åbnet det rum for os!

Og på gensyn!

Kærlig hilsen
Sognepræst Niels Hviid 

Luk

... jeg oplever klart en stor faglig kompetence. Ikke alene har jeg fået super gode og simple værktøjer, men også en stressfri tilværelse.

Medarbejder
Sauer Danfoss Aps
 

Luk

...Forløbet kulminerede i et positivt personalemøde, hvor grupperne fremlagde konstruktive bud på trivselsfremme.

Det bemærkelsesværdige var den store overvægt af forslag, der var baseret på medarbejdernes eget engagement og egen indsats frem for ønsker om mere eller mindre luksuriøse goder.

Desuden blev medarbejdernes ønsker om en større samhørighedsfølelse på tværs af organisationens afdelinger (musikere, teknik og administration) formuleret og sat højt på dagsordenen.

Resultatet bliver bl.a. en ny personaleforening for alle medarbejder- grupper.

Forløbet har været godt tilrettelagt og grupperne har været glade for konsulenternes indsats – ikke mindst i forbindelse med det gruppevise arbejde.

Jeg skal på denne baggrund give min anbefaling af Job og Trivsel til virksomheder, der ønsker at fremme de positive kræfter samt at arbejde med trivsel forankret hos medarbejderne.

Download produktblad vedr. "Trivselstermometeret" .

Claus Skjold Larsen
Orkesterchef, Sønderjyllands Symfoniorkester
 

Luk

... et rigtig godt samarbejde og et godt kursusforløb og give Job og Trivsel den bedste anbefaling.

Rent fagligt er jeg blevet beriget med tanker, modeller og træning som jeg har haft rigtig god nytte af.

Helle Sommer Kjærgaard
Udviklingskonsulent, KFUM's Sociale Arbejde

 

Luk

...  i personalegruppen. Pt planlægger vi en fælles udviklingsdag for menighedsråd og personalegruppe sammen med Henrik. De bedste anbefalinger herfra.”

Kontaktperson Jacob Sørensen
Møllevangskirken, Århus

Luk

... rigtigt godt, - nu har vi et godt fælles afsæt til vores arbejde. Tak til dig Henrik.


Frivillig
Den Blå Oase, Blå Kors

Luk

... som jeg er forstander for, var opstået nogle samarbejdsproblemer internet i personalegruppen.

Vi aftalte at samle personalet omkring et 'fælles tredie' og således planlage vi to arbejdsdage, hvor målet var ende op med et fælles værdigrundlag.

Vi tog udgangs i de personlige værdier vi alle har med i rygsækken hjemmefra og arbejde os frem til fem fælles værdier som skulle gælde for institutionen. De værdier som vi fandt frem til, er blevet indrammet og kommet op at hænge synligt på væggen i institutionen, ligesom de tages op på personalemødet 1 x i kvartalet.

Processen, det fælles værdigrundlag og den efterfølgende supervision har gjort, at vi har fået mindre sygefravær og et sundere arbejdsmiljø. Resultatet har også kunne ses i den seneste trivselsmåling Sønderborg Kommune har udført, hvor trivslen ligger helt i top med et gennemsnit på over 95 % tilfredse medarbejdere.

Jeg kan kun give Henrik Andersen de bedste anbefalinger.

Anders P. Olsen
Forstander Socialpsykiatrien, Sønderborg Kommune

Luk

... der er omkring ledelse af medarbejdere, kollegarelationer og løsninger af konkrete opgaver. 

Netop det setup som Job og Trivsel kører med, passer mig godt da tiden bruges effektivt og giver mig noget konkret med hjem hver gang. 

Anita Scherdetzki
Afdelingsleder, Danfoss A/S
 

Luk

... herunder styring af stress og ikke mindst ledelsesudvikling. Derudover har jeg brugt Henrik i forbindelse med løsning af forskellige opgaver i den koncern jeg er ansat.

Henrik er en yderst kompetent konsulent, der på en effektiv og meget behagelig måde formår at finde løsninger og give mig lige netop de værktøjer jeg har brug for til styring af stress og ikke mindst ledelse.

Dette har resulteret i markant forbedring af mig som person og ikke mindst mine muligheder for at agere som leder i mit job som Økonomi og HR chef i en større koncern.

Thomas Skovstrup Hansen
F.ENGEL
 

Luk

...fordi jeg er sammen med ledere fra andre virksomheder. Her får jeg vendt mange udfordringer, som jeg ikke ville i min egen, da der ikke er ''noget på spil''.

Rent fagligt er jeg blevet beriget med tanker og modeller som jeg har haft god nytte af.

Kirsten Christensen
Teamleder, Contakt Center Europe A/S

 

Luk

Referenceliste

Job og Trivsel har siden 2004 hjulpet mange virksomheder med deres arbejdsmiljø.


Private virksomheder: 

 • Abena
 • AluCluster
 • Arla Foods
 • ArbejdsmiljøEksperten
 • Brødrene Hartmann
 • DanBolig
 • Danfoss A/S
 • Danfoss Drives
 • Dansk Affald
 • DTK
 • Delpro
 • Ecco
 • Lego
 • Linak
 • Mærsk
 • Sauer-Danfoss
 • Siemens
 • Simon Moos
 • Sydleasing
 • Swienty
 • TDC Callcente
 • Tinglev Elementfabrik
 • Vestas
 • WorkLife A/S
 • WorkLife Partners

 

Offentlige virksomheder: 

 • Adventure Efterskolen
 • AutismeCenter Syd
 • Botilbud Bohjørnet
 • Botilbud Bosager
 • Botilbud Brohaven
 • Botilbud Christiansro
 • Botilbud Damgade
 • Botilbud Damgade 2A
 • Botilbud Ellebo
 • Botilbud Højbo
 • Botilbud Vangen
 • Særforanstaltningen
 • Psykiatrien i Sønderborg
 • Socialpsykiatrien, Vejle
 • Vejle Misbrugscenter
 • Business College Syd
 • Center for undervisning
 • International Business College
 • Sønderborg Produktionshøjskole
 • Guderup Plejecenter
 • Mølleparkens Plejehjem
 • Jobcenteret, Sønderborg
 • KøkkenService
 • Projektcenter Sønderjylland
 • Skovbakkehjemmet
 • SundBy Kolding
 • Odense Musikskole
 • Sønderjyllands Symfoniorkester
 • Sønderjyllands Amt
 • Nordborg Kommune
 • Rødekro Kommune
 • Aabenraa Kommune


Kirker og sociale organisationer:

 • Gammel Haderslev Kirke
 • Gellerup Kirke
 • Karlslunde Kirke
 • Seden Kirke
 • Møllevangs Kirken
 • De Kristne Friskoler  
 • Danske Diakonhjem
 • Blå Kors Danmark
 • Den Blå Oase, Aabenraa
 • Café Paraplyen, Frederiksberg
 • Café Parasollen, Haderslev
 • Café Parasollen, Vejle
 • Café Parasollen, Viby J
 • Cafe Retro, Odder
 • Café Værestedet, Skjern
 • Folkekøkkenet
 • KFUM's Sociale Arbejde
 • Kollegiet, København
 • Toften, Slagelse
 • Livsværkstederne i Gellerup 
 • Foreningen Ligeværd 
 • Den Selvejende Institution Nybro 
 • Selvhjælp Haderslev
 • Selvhjælp Aabenraa