Hjælp til kirker

Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv! Heller ikke når arbejdspladsen er den danske folkekirke.

Med solid erfaring i rygsækken hjælper vi kirker med at forebygge konflikter, stress og sygefravær, men vi hjælper også, når skaden er sket!

Individuel problemløsning yder vi fx i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælp hvis en medarbejder har været udsat for en voldsom hændelse eller hvis andre forhold står i vejen for den enkeltes velbefindende og performans på arbejdspladsen.

Er det samspillet og samarbejdet i gruppen der trænger til at blive styrket tilrettelægger vi en indsats, der åbner op for dialog og gensidige forståelse, tillid og tolerance, der er væsentlige forudsætninger for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Mød os også hos Kirkekonsulenter.dk eller ring gerne nu på 5014 1050 og indled en dialog.