Udtalelser

Psykologisk rådgivning

Værdien af Henriks indsats er en styrket medarbejder med en voksende person­lighed, et øget selvværd og en energi rettet mod fremti­den.

Carsten Wiinholt

Linak A/S

Stressbehandling

Mentale værktøjer, psykologisk rådgivning og fysisk aktivitet. Henrik har en fantastisk menneskelig indsigt og jeg oplever klart en stor faglig kompetence. 

Ikke alene har jeg fået super gode og simple værktøjer, men også en stressfri tilværelse.

Medarbejder

Sauer Danfoss

Personaletrivsel

Henrik har med stor indlevelse og forståelse rådgivet personaleudvalget og gennemført udviklende processer i personalegruppen. 

Pt. planlægger vi en fælles udviklingsdag for menighedsråd og personalegruppe sammen med Henrik. De bedste anbefalinger herfra."

Jacob Sørensen

Møllevangskirken, Århus

Ledercoaching

Som leder i en mandsdomineret industrivirksomhed er det altafgørende for mig at få sparring på de udfordringer der er omkring ledelse af medarbejdere, kollegarelationer og løsninger af konkrete opgaver.

Netop det setup som Job og Trivsel kører med, passer mig godt da tiden bruges effektivt og giver mig noget konkret med hjem hver gang.

Anita Scherdetzki

Afdelingsleder, Danfoss A/S

Supervision

Jeg har igennem de sidste 4 år været til supervision ved Henrik, hvor vi har drøftet både faglige og personlige problematikker.

Supervisionerne har været med til at udvikle mig meget og jeg er blevet udfordret og inspireret på en positiv måde.

Jeg har ofte fået mulighed for at se tingene på en anden måde, og dette har skabt større trivsel og livskvalitet for mig på både det faglige og personlige plan.

Inge Linnet

Selvhjælp Haderslev

Udvikling af værdier og trivsel

I trivsels øjemed har jeg brugt firmaet Konsulenthuset Job og Trivsel som sparringspartner, da der på den ene af de institutioner, som jeg er forstander for, var opstået nogle samarbejdsproblemer internet i personalegruppen.

Processen, omkring et fælles værdigrundlag og den efterfølgende supervision har gjort, at vi har fået mindre sygefravær og et sundere arbejdsmiljø. Resultatet har også kunne ses i den seneste trivselsmåling Sønderborg Kommune har udført, hvor trivslen ligger helt i top med et gennemsnit på over 95 % tilfredse medarbejdere.

Anders P. Olsen

 Sønderborg Kommune

Teamudvikling

Sønderjyllands Symfoniorkester har over et års tid samarbejdet med Job og Trivsel omkring Trivselstermometeret. 

Forløbet kulminerede i et positivt personalemøde, hvor grupperne fremlagde konstruktive bud på trivselsfremme.

Det bemærkelsesværdige var den store overvægt af forslag, der var baseret på medarbejdernes eget engagement og egen indsats frem for ønsker om mere eller mindre luksuriøse goder.

Desuden blev medarbejdernes ønsker om en større samhørighedsfølelse på tværs af organisationens afdelinger (musikere, teknik og administration) formuleret og sat højt på dagsordenen.

Forløbet har været godt tilrettelagt og grupperne har været glade for konsulenternes indsats – ikke mindst i forbindelse med det gruppevise arbejde.

Jeg skal på denne baggrund give min anbefaling af Job og Trivsel til virksomheder, der ønsker at fremme de positive kræfter samt at arbejde med trivsel forankret hos medarbejderne.


Claus Skjold Larsen

Sønderjyllands Symfoniorkester

Leder- og teamudvikling

Jeg har igennem en længere periode brugt Henrik Andersen fra Job og Trivsel til personlig udvikling herunder styring af stress og ikke mindst ledelsesudvikling. 

Derudover har jeg brugt Henrik i forbindelse med løsning af forskellige opgaver i den koncern jeg er ansat.

Henrik er en yderst kompetent konsulent, der på en effektiv og meget behagelig måde formår at finde løsninger og give mig lige netop de værktøjer jeg har brug for til styring af stress og ikke mindst ledelse.

Dette har resulteret i markant forbedring af mig som person og ikke mindst mine muligheder for at agere som leder i mit job som Økonomi og HR chef i en større koncern.

Thomas Skovstrup Hansen

F.ENGEL

Stresshåndtering

Vi har i samarbejdet med Henrik Andersen for at fremme arbejdsmiljøet og forebygge stress.

Forløbet har indeholdt både fælles undervisning samt løbende supervision af kirkens ansatte.

Samarbejdet med Henrik Andersen har øget alles bevidsthed om det gode arbejdsmiljø, og hvorledes vi alle tager medansvar for at forebygge stress i en travl hverdag.

Vi har oplevet stor kompetence indenfor området, hvorpå vi varmt kan anbefale Henrik Andersen.

Camilla Peulecke

Gellerup Kirke