Vores team


Henrik Andersen

Leder og chefkonsulent


Baggrund

Henrik er oprindelig uddannet Socialrådgiver og har en HD i organisation og ledelse. Endvidere er han uddannet psykoterapeut og stresscoache samt supervisor.  

Henrik har i mere end 20 år arbejdet med styrkelse af organisationer herunder udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladser i hele Danmark. Særligt inden for pædagogiske arbejdspladser, i  pleje- og ældresektoren samt i kirker har han stor erfaring.


Spidskompetencer

  • supervision
  • akut krisehjælp
  • stress og angst behandling
  • psykologisk rådgivning og behandling
  • team- og personaleudvikling

Kurt Kørner

Psykolog og udviklingskonsulent


Baggrund
Kurt er uddannet psykolog. og har arbejdet både på uddannelsesinstitutioner og i en længere årrække som chefkonsulent på Danfoss.

Foruden i at have virket som psykolog for enkeltpersoner har Kurt erfaringer med de fleste aspekter inden for en psykologisk tænkning og tilgang til at støtte og udvikle organisationer.


Spidskompetencer

  • stressbehandling
  • hypnose og meditation
  • psykologisk rådgivning og behandling
  • ledelsescoaching og sparring
  • organisationsudvikling