Hjælp ved kriser

At ulykkelige situationer opstår kan ikke altid forhindres!

Både i privatlivet såvel som i arbejdslivet opstår situationer, som kan bringe den enkelte eller grupper ud af balance.

Afhængig af situationen ydes krisehjælpen der, hvor det er mest hensigtsmæssig. Det kan være hos os i Sønderborg, hos den/ de berørte eller på arbejdspladsen, når den er involveret. Det kan også være via videoopkald hvis der er lang fysisk afstand.

Med en hurtig og professionel indsats minimeres både de psykiske belastninger og perioden med ubalance. Endvidere nedsættes risikoen for psykologiske følgevirkninger. 

Arbejdspladser

Arbejdspladser har mulighed for at indgå en beredskabsaftale. Aftalen sikrer alle ansatte hurtig adgang til psykologisk hjælp, i situationer hvor der er allermest brug for det. Aftalen afregnes efter forbrug og er således uden omkostninger for arbejdspladsen i hvileperioden.

Ring på 5014 1050 for nærmere oplysninger.