Hjælp til virksomheder

Der er både god bundlinje, godt lederskab og sund fornuft i at arbejde med udvikling, motivation og trivsel som del af arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats.

"Hos Job og Trivsel har vi solid erfaring i at arbejde med alle former for udfordringer, der vedrør det psykiske arbejdsmiljø"

Kurt Kørner tidl. chefpsykolog på Danfoss

Vi hjælper for eksempel med at forebygge konflikter, stress og højt sygefravær, men vi hjælper også når skaden er sket!

Individuel problemløsning yder vi fx i form af psykologisk rådgivning, stressbehandling eller krisehjælp hvis en medarbejder har været udsat for en voldsom hændelse eller hvis andre forhold står i vejen for den enkeltes velbefindende og performans på arbejdspladsen.

Er det samspillet og samarbejdet i gruppen der trænger til at blive styrket tilrettelægger vi en indsats, der åbner op for dialog og gensidige forståelse, tillid og tolerance, der er væsentlige forudsætninger for et godt psykisk arbejdsmiljø.